• Slide Image 1
  • Slide Image 3

    Kemira Kemi är Sveriges energismartaste företag

    Vid en högtidlig ceremoni under onsdagskvällen den 8 oktober kungjordes vinnaren av 2014-års E-prize – Sveriges mest prestigefyllda energipris. Vinnaren är Kemira Kemi i Helsingborg. Foto: Rickard Kilström.

  • Slide Image 4

    Fjärrvärmesamarbete värt miljoner

    I år är det 40 år sedan som Kemira och Öresundskraft inledde sitt samarbete om restvärmen från Kemira i Helsingborg. I två separata studier har effekterna av samarbetet kartlagts och bilden är entydig. Samarbetet har stärkt företagens konkurrenskraft, sänkt utsläppen och haft stora regionalekonomiska effekter.