Monthly Archives: November 2014

Fjärrvärmesamarbete värt miljoner

I år är det 40 år sedan som Kemira och Öresundskraft inledde sitt samarbete om restvärmen från Kemira i Helsingborg. I två separata studier har effekterna av samarbetet kartlagts och bilden är entydig. Samarbetet har stärkt företagens konkurrenskraft, sänkt utsläppen och haft stora regionalekonomiska effekter. Det var på våren 1974 som hetvatten från dåvarande Boliden […]

Read More
Skip to toolbar