Monthly Archives: January 2015

Kemira Kemi och Öresundskraft anordnar seminarium om Industriell Symbios

Ta del av erfarenheterna från fungerande industriella symbioser. Delta i diskussionerna om framtida möjligheter. Genom att använda restprodukter från ett företag som råvaror till ett annat företag skapas en industriell symbios. Resultatet blir minskade kostnader och minskad miljöbelastning. Tidigare tvåpartslösningar ersätts allt oftare av att ett större antal företag länkas samman och gemensamt optimerar sin […]

Read More
Skip to toolbar