Monthly Archives: May 2015

Per Bolund på företagsbesök i Helsingborg

Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund besökte den 6 maj några utvalda företag i Helsingborg. Inkubatorn Think, Kemira Kemi och industriparken IPOS stod på agendan. Inför besöken uttyckte Per Bolund, – Det ska bli intressant att träffa dessa företagare för att lära mig mer om deras verksamheter och för att höra hur vi från politiskt håll […]

Read More

Utmärkelser till företag på IPOS

Post Image

SITA Sverige – Årets avfallsbehandlare  På återvinningsgalan i slutet av 2014 fick SITA Sverige ta emot priset som Årets avfallsbehandlare. Man fick priset tack vare lösningen Bio Simplex som omvandlar matavfall till biogasråvara. Bio Simplex gör att livsmedelsbutikerna själva kan tillverka biogasråvara av matavfall direkt på plats. Detta är en viktig del i kampen mot […]

Read More

Johanna Lindgren tilldelad Kemira-priset 2015

Post Image

Norrvattens VD, Johanna Lindgren, har tilldelats Föreningen Vattens miljöpris ”Kemira-priset” 2015. Motiveringen är att hennes ständiga utvecklingstänk och goda ledarskap i kombination med en brett tekniskt kunnande är en stor tillgång för hela den svenska VA-branschen. Varje år delar Föreningen Vatten ut ett antal miljöpriser till personer som de anser har gjort något extra för […]

Read More

På gång inom IPOS

NOAH, ett norskt företag som bland annat omhändertar förorenad jord och askor från värmeverk, studerar möjligheten att använda IPOS hamn som mellanlagrings- och utskeppningsplats. Därigenom skulle ett stort antal biltransporter kunna ersättas med båt.

Read More
Skip to toolbar