Monthly Archives: July 2015

”Vi vill göra platsen mer attraktiv”

Post Image

Event om söder om Söders framtid lockade fullt hus SOSO. Boende och näringslivet på och omkring Miatorp har gått samman för att göra platsen söder om Söder mer attraktiv. Närboende, det lokala näringslivet, journalister och politiker kom för att lyssna på söder om Söders framtida möjligheter. Den 18 maj var det över 150 personer som […]

Read More

Planerad nyetablering på IPOS

NOAH (Norsk Avfallshantering) AS planerar att uppföra en anläggning för mottagning, behandling och mellanlagring av avfall inom Industry Park of Sweden (IPOS) i Helsingborg. Huvudsyftet med den planerade verksamheten är att effektivisera logistiken för transporter av flygaska från avfallsförbränningsanläggningar i södra Sverige och på Själland genom att ändra transportsätt från bil till båt. I dagsläget […]

Read More

University of Cambridge besöker Helsingborgsföretag

Pressmeddelande. På måndag den 6 juli besöks Kemira Kemi och Öresundskraft av studenter från University of Cambridge i England. Besöket sker inom ramen för den forskning som universitetet bedriver på området industriell symbios. Gruppen från universitet består av civilingenjörsstudenter som vill veta mer om den industriella symbiosen i Helsingborg, hur den har kommit till stånd, […]

Read More
Skip to toolbar