Monthly Archives: October 2015

”Stort intresse för söder om Söder”

Post Image

Efter eventet den 18 maj där över 150 personer kom till Norreheds arbetscentrum har Dialoggruppen haft två möten med stor uppslutning från de närboende och man har gemensamt börjat diskutera söder om Söders framtid. – Vi har nu haft två möten med väldigt bra uppslutning och det känns som det verkligen börjar hända saker. Det […]

Read More

Imponerade studenter från Cambridge

Studenter från ett av världens främsta universitet, University of Cambridge, besökte Industry Park of Sweden (IPOS) och Öresundskraft för att studera industriell symbios. Ett besök som imponerade på studenterna. I juli fick Helsingborgsföretagen besök av tolv civilingenjörsstudenter från University of Cambridge som som ville lära sig mer om industriell symbios i Helsingborg och hur de […]

Read More

Från flytande till fast råvara i svavelsyraproduktionen

Kemira Kemi ansöker om ändring i tillstånd enligt miljöbalken för tillverkningen av svavelsyra. Ansökan gäller användning av fast svavel som komplement till flytande svavel samt etablering av en smältningsanläggning i hamnområdet. Ansökan gäller också viss terminalverksamhet för externa leveranser. Ansökan omfattar hantering av totalt 180 000 ton fast svavel per år varav högst 150 000 […]

Read More

Yara breddar verksamheten på IPOS

Post Image

Yara finns sedan 2008 på IPOS och tillverkar foderfosfater för bland annat kosttillskott till kor. Nu tittar Yara på möjligheten att tillverka kosttillskott även för fiskar, vilket kan användas i fiskodlingar. Produkten kan väsentligt minska förbrukningen av fiskmjöl i fiskodlingar. Innan ändringarna kan genomföras ska miljötillstånden ses över. Detta börjar med samråd med myndigheter och […]

Read More
Skip to toolbar