Monthly Archives: February 2016

Ny överenskommelse mellan Kemira och Öresundskraft

40-årigt samarbete fortsätter. Kemira levererar restvärme till fjärrvärmenätet fram till 2025 enligt förnyat avtal. — Avtalet befäster vårt mångåriga samarbete och är bra för kunderna, miljön och konkurrenskraften. Restvärmen från Kemira bidrar till att vi kan erbjuda trygga leveranser av fjärrvärme till konkurrenskraftiga, stabila priser. Samtidigt får Kemira avsättning för en restprodukt. Det stärker deras […]

Read More
Skip to toolbar