Monthly Archives: June 2016

Kemira Kemi uppmärksammas av EU-kommissionen

Vid en högtidlig ceremoni i Bryssel den 14 juni deltog Kemira Kemi i Helsingborg som en av de nominerade i kategorin ”Business” i EU Sustainable Energy Awards 2016. Företaget uppmärksammades för sitt framgångsrika arbete med industriell symbios och energismarta lösningar. Kemiras arbete med industriell symbios, det vill säga samverkan mellan olika verksamheter kring till exempel […]

Read More
Skip to toolbar