Monthly Archives: July 2016

Rescued Fruits i samarbete med Ica

Post Image

Helsingborg tar emot 90% av all frukt som kommer in till Sverige. Mot detta faktum föddes en idé om att ta tillvara på överbliven frukt i syfte att minska matsvinnet och göra livsmedelsindustrin mer hållbar. Nu har Rescued Fruits slutit avtal med Ica. Fruktsvinnet är en del av matsvinnet och innebär att överbliven frukt slängs […]

Read More

Samarbeten med högskolor fortsätter

Post Image

Under 2015 genomfördes energikartläggningar av alla Kemiras fabriker inom industriparken i syfte att identifiera nya energiprojekt. Ett område som pekades ut som intressant var möjligheten att ta tillvara värme som idag kyls bort. Ett annat område som lyftes fram var möjligheterna att spara kostnader och skapa nya intäkter via en utbyggnad av det interna fjärrvärmesystemet. […]

Read More

Fler bussturer på industriparken

Den 16e maj hölls en guidad busstur på industriparken som man kunnat anmäla sig till via IPOS hemsida. Det var ett 20-tal personer som fick veta mer om vad som händer på industriparken, vad som tillverkas och vilka företag som etablerat sig här. Besökarna fick också tillfälle att göra besök i ålodlingen. Den 1 juni […]

Read More
Skip to toolbar