Monthly Archives: October 2016

Kemira Kemi får tillstånd att installera anläggning för fast svavel

Mark- och miljödomstolen lämnar ändringstillstånd till Kemira Kemi enligt Miljöbalken för att vid svavelsyrafabriken i Helsingborg få installera och driva en anläggning för mottagning och smältning av fast svavel. Tillståndet omfattar mottagning av fast svavel till en mängd av högst 180 000 ton per år samt lagring och smältning av fast svavel. Tillstånd lämnas också […]

Read More

Nytt från industriparken IPOS

Miljöprövningsdelegationen har avslagit Kemiras ansökan om att tillåta Perstorp AB att transportera råvaror från Kemiras hamn. Genom att använda hamnen kan biltrafiken minska väsentligt och mer gods fraktas med båt.  Länsstyrelsen efterlyser ytterligare åtgärder i kommunens åtgärdsplan för buller för att bedöma verksamheten som tillåtlig. NOAH (Norsk Avfallshantering) AB planerar att uppföra en anläggning för […]

Read More

Kemiras nya huvudkontor – bilden av Industrigatan förändras

I mitten av december flyttar Kemira från det nuvarande huvudkontoret på Industrigatan 83 till den nyrenoverade byggnaden på Industrigatan 70. Byggnaden renoveras både invändigt och utvändigt och fasaden mot Industrigatan kommer att ge ett nytt och snyggt intryck. Det nya huvudkontoret på Industrigatan 70 har en lika lång historia som den gamla kontorsbyggnaden. Båda byggnaderna […]

Read More

Gröna idéer i Helsingborg

Gröna idéer är en nationell hållbarhetskonferens som arrangerades den 21 september på Dunkers kulturhus. Helsingborgs stad stod som värd och frågor kring framtida miljöutmaningar och hållbar utveckling diskuterades under en heldag. Efter en inledande trendspaning på framtiden fick åhörarna ta del av olika aktörers innovativa och goda exempel, allt för att stimulera till ständiga förbättringar […]

Read More

Besök av EU-studenter

Kemira har haft besök från EUs satsning på hållbar utveckling, sommarskolan ”The journey”, som anordnas av Climate­KIC. Studenter, handledare och forskare ville lära sig mer om hur vi arbetar med industriell symbios och hitta nya affärsmöjligheter med hjälp av vårt koncept. Gruppen bestod av cirka 40 studenter som handplockats från hela EU. Studenterna gick en […]

Read More
Skip to toolbar