Monthly Archives: May 2017

Fokus på säkerhet vid svavelsyrafabrikens storstopp

I maj är det dags igen för svavelsyrafabrikens stora underhållsstop. Under fyra till fem veckor med början den 15 maj kommer dagligen drygt 100 personer att arbeta intensivt med inspektioner, reparationer och utbyte av utrustning vid Kemira Kemi. Ett underhållsstopp ställer stora krav på planering och organisation, inte minst för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå […]

Read More

Besök av landshövdingen

Anneli Hulthén är landshövding i Skåne sedan 1 oktober 2016. Som landshövding är hon är regeringens företrädare i länet och chef för Länsstyrelsen Skåne. I slutet av januari besökte landshövdingen Kemira Kemi, Helsingborgs stad och Välkomsten som är en mottagning i Helsingborg för nyanlända elever. Syftet med besöket var att i den nya rollen besöka […]

Read More

Ökad bemanning i vakten

Från årsskiftet finns två vakter på plats under dagtid. Industrivakten bemannas av Addici Security AB som är ett företag i Coor-gruppen. Vid årsskiftet uppgraderades Kemiras Kemis växelnummer (042-17 10 00) med menyval, vilket innebär att det nu ges ett antal möjligheter att via telefonens knappsats välja om man önskar att bli kopplad till Kundtjänst, Personalavdelningen […]

Read More

Anläggning för fast svavel

Kemira Kemi har fått alla miljö- och byggtillstånd för en anläggning för mottagning och smältning av fast svavel. Schaktarbeten har nyligen påbörjats. Kemira har fått godkännande av ändring i tillstånd enligt miljöbalken för tillverkningen av svavelsyra. Ändringen gäller användning av fast svavel som komplement till flytande som råvara vid tillverkningen av svavelsyra, samt en smältningsanläggning […]

Read More

Pågående miljöprövningar

Sedan Miljöprövningsdelegationen avslog Kemiras ansökan om att lagerhålla råvaror för Perstorp ABs räkning i Kemiras hamn har Kemira överklagat beslutet. Ärendet är nu inne i en process där Länsstyrelsen och Kemira yttrar sig och bemöter yttranden. När denna process är avslutad kommer beslut i ärendet att meddelas av Mark- och Miljödomstolen. NOAH (Norsk Avfallshantering) AB […]

Read More
Skip to toolbar