AKTUELLT

Kemira avvecklar tillverkning av natriumperkarbonat

Kemira, ett globalt kemiföretag som betjänar kunder inom vattenintensiva branscher har i enlighet med sin strategi att fokusera på massa och papper, olja & gas samt vattenbehandling tagit beslut om att avveckla natriumperkarbonattillverkningen vid produktionsanläggningen Kemira Kemi AB i Helsingborg. Något slutdatum för produktionen av natriumperkarbonat är ännu inte fastställt. Anställda och berörda fackföreningar vid […]

Read More