AKTUELLT

Kemira Kemi får tillstånd att installera anläggning för fast svavel

Mark- och miljödomstolen lämnar ändringstillstånd till Kemira Kemi enligt Miljöbalken för att vid svavelsyrafabriken i Helsingborg få installera och driva en anläggning för mottagning och smältning av fast svavel. Tillståndet omfattar mottagning av fast svavel till en mängd av högst 180 000 ton per år samt lagring och smältning av fast svavel. Tillstånd lämnas också […]

Read More

Nytt från industriparken IPOS

Miljöprövningsdelegationen har avslagit Kemiras ansökan om att tillåta Perstorp AB att transportera råvaror från Kemiras hamn. Genom att använda hamnen kan biltrafiken minska väsentligt och mer gods fraktas med båt.  Länsstyrelsen efterlyser ytterligare åtgärder i kommunens åtgärdsplan för buller för att bedöma verksamheten som tillåtlig. NOAH (Norsk Avfallshantering) AB planerar att uppföra en anläggning för […]

Read More

Kemiras nya huvudkontor – bilden av Industrigatan förändras

I mitten av december flyttar Kemira från det nuvarande huvudkontoret på Industrigatan 83 till den nyrenoverade byggnaden på Industrigatan 70. Byggnaden renoveras både invändigt och utvändigt och fasaden mot Industrigatan kommer att ge ett nytt och snyggt intryck. Det nya huvudkontoret på Industrigatan 70 har en lika lång historia som den gamla kontorsbyggnaden. Båda byggnaderna […]

Read More

Gröna idéer i Helsingborg

Gröna idéer är en nationell hållbarhetskonferens som arrangerades den 21 september på Dunkers kulturhus. Helsingborgs stad stod som värd och frågor kring framtida miljöutmaningar och hållbar utveckling diskuterades under en heldag. Efter en inledande trendspaning på framtiden fick åhörarna ta del av olika aktörers innovativa och goda exempel, allt för att stimulera till ständiga förbättringar […]

Read More

Besök av EU-studenter

Kemira har haft besök från EUs satsning på hållbar utveckling, sommarskolan ”The journey”, som anordnas av Climate­KIC. Studenter, handledare och forskare ville lära sig mer om hur vi arbetar med industriell symbios och hitta nya affärsmöjligheter med hjälp av vårt koncept. Gruppen bestod av cirka 40 studenter som handplockats från hela EU. Studenterna gick en […]

Read More

Rescued Fruits i samarbete med Ica

Post Image

Helsingborg tar emot 90% av all frukt som kommer in till Sverige. Mot detta faktum föddes en idé om att ta tillvara på överbliven frukt i syfte att minska matsvinnet och göra livsmedelsindustrin mer hållbar. Nu har Rescued Fruits slutit avtal med Ica. Fruktsvinnet är en del av matsvinnet och innebär att överbliven frukt slängs […]

Read More

Samarbeten med högskolor fortsätter

Post Image

Under 2015 genomfördes energikartläggningar av alla Kemiras fabriker inom industriparken i syfte att identifiera nya energiprojekt. Ett område som pekades ut som intressant var möjligheten att ta tillvara värme som idag kyls bort. Ett annat område som lyftes fram var möjligheterna att spara kostnader och skapa nya intäkter via en utbyggnad av det interna fjärrvärmesystemet. […]

Read More

Fler bussturer på industriparken

Den 16e maj hölls en guidad busstur på industriparken som man kunnat anmäla sig till via IPOS hemsida. Det var ett 20-tal personer som fick veta mer om vad som händer på industriparken, vad som tillverkas och vilka företag som etablerat sig här. Besökarna fick också tillfälle att göra besök i ålodlingen. Den 1 juni […]

Read More

Kemira Kemi uppmärksammas av EU-kommissionen

Vid en högtidlig ceremoni i Bryssel den 14 juni deltog Kemira Kemi i Helsingborg som en av de nominerade i kategorin ”Business” i EU Sustainable Energy Awards 2016. Företaget uppmärksammades för sitt framgångsrika arbete med industriell symbios och energismarta lösningar. Kemiras arbete med industriell symbios, det vill säga samverkan mellan olika verksamheter kring till exempel […]

Read More

Rösta på Kemira i EU Sustainable Energy Awards

EU Sustainable Energy Awards är ett pris som delas ut av EU för att uppmärksamma enastående innovation inom hållbar energianvändning och nya sätt att säkra Europas energiframtid. I år är det 200 företag och projekt som deltar i tävlingen och Kemira i Helsingborg är det enda svenska bidrag som gått till final! Priset delas ut […]

Read More
Skip to toolbar