AKTUELLT

Guidad busstur på IPOS

Post Image

Cirka 30 närboende hade anmält sitt intresse till bussturen den 20 oktober. Mårten Söderlund och Jan Bech-Sörensen, IPOS visade hamnen och de anläggningar där Kemira har sin verksamhet. – Det finns många som kör förbi vår entré varje dag, men som inte vet vad vi gör inne på området. Därför ville vi visa detta och […]

Read More

Alufluor ansöker om ändring av verksamheten

Alufluor AB tillverkar aluminiumfluorid som används för att sänka energiförbrukningen vid tillverkningen av aluminium. Allt som produceras i anläggningen på IPOS exporteras och köpare är smälterier över hela världen. Alufluor har tillstånd enligt miljöbalken för sin produktion. Tillståndet omfattar även användning av råvaran fluorvätesyra och lagring av gasol. Alufluor ansöker nu om ändringstillstånd för utökad […]

Read More

Kaliumsulfat är viktigt för växterna

Post Image

Det råder goda marknadsförhållanden för kaliumsulfat. Detta har medfört att försäljningen av Kemiras kaliumsulfat stadigt ökat. Efterfrågan på kaliumsulfat har ökat globalt och pekar för de kommande 10 åren på en ökning med cirka 2 % om året. Behovet av gödningsmedel stiger eftersom vi behöver mer effektiv odling i takt med att världens befolkning ökar. […]

Read More

Artikel i Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv har publicerat en artikel om Kemira Kemis industripark på sin hemsida under rubriken “Energi, klimat & miljö”. De skriver att industriell symbios är bra för både miljö och konkurrenskraft och hur företagen genom en effektiv samverkan minskar sin miljöpåverkan och samtidigt sparar pengar. Läs hela artikeln på länken nedan: Artikel i Svenskt Näringsliv

Read More

E-handelspark med samarbetsfokus

Post Image

På ett år har e-handelsparken vuxit till att rymma allt från skönhetsprodukter, minidatorer, labbprodukter, kläder, arbetskläder, Rescued Fruits och tjänsteföretag som t.ex. Quickbutik.se Det hela startade upp i slutet av november 2014 med att Amelie Lidén registrerade Miatorp kontorshotell och började visa lokalerna i Kemira Kemis nuvarande huvudkontor för intresserade spekulanter som ville hyra kontor. […]

Read More

”Stort intresse för söder om Söder”

Post Image

Efter eventet den 18 maj där över 150 personer kom till Norreheds arbetscentrum har Dialoggruppen haft två möten med stor uppslutning från de närboende och man har gemensamt börjat diskutera söder om Söders framtid. – Vi har nu haft två möten med väldigt bra uppslutning och det känns som det verkligen börjar hända saker. Det […]

Read More

Imponerade studenter från Cambridge

Studenter från ett av världens främsta universitet, University of Cambridge, besökte Industry Park of Sweden (IPOS) och Öresundskraft för att studera industriell symbios. Ett besök som imponerade på studenterna. I juli fick Helsingborgsföretagen besök av tolv civilingenjörsstudenter från University of Cambridge som som ville lära sig mer om industriell symbios i Helsingborg och hur de […]

Read More

Från flytande till fast råvara i svavelsyraproduktionen

Kemira Kemi ansöker om ändring i tillstånd enligt miljöbalken för tillverkningen av svavelsyra. Ansökan gäller användning av fast svavel som komplement till flytande svavel samt etablering av en smältningsanläggning i hamnområdet. Ansökan gäller också viss terminalverksamhet för externa leveranser. Ansökan omfattar hantering av totalt 180 000 ton fast svavel per år varav högst 150 000 […]

Read More

Yara breddar verksamheten på IPOS

Post Image

Yara finns sedan 2008 på IPOS och tillverkar foderfosfater för bland annat kosttillskott till kor. Nu tittar Yara på möjligheten att tillverka kosttillskott även för fiskar, vilket kan användas i fiskodlingar. Produkten kan väsentligt minska förbrukningen av fiskmjöl i fiskodlingar. Innan ändringarna kan genomföras ska miljötillstånden ses över. Detta börjar med samråd med myndigheter och […]

Read More

Rescued Fruits räddar frukten

Post Image

Helsingborg tar emot 90 % av all frukt som kommer in till Sverige. Mot detta faktum föddes en idé om att ta tillvara på frukt som är övermogen och inte kan säljas vidare till distributörer. Fruktsvinnet är en del av matsvinnet och innebär att övermogen frukt slängs istället för att komma till användning. Cecilia Larsson […]

Read More
Skip to toolbar