Alufluor ansöker om ändring av verksamheten

Alufluor AB tillverkar aluminiumfluorid som används för att sänka energiförbrukningen vid tillverkningen av aluminium.

Allt som produceras i anläggningen på IPOS exporteras och köpare är smälterier över hela världen. Alufluor har tillstånd enligt miljöbalken för sin produktion. Tillståndet omfattar även användning av råvaran fluorvätesyra och lagring av gasol.

Alufluor ansöker nu om ändringstillstånd för utökad torkning av råvaran aluminiumhydroxid, varav upp till 35 000 ton per år för externa leveranser. Fluorvätesyra är inte längre tillgänglig och det finns inte någon motsvarande råvara att tillgå. Gasolen har ersatts av naturgas som redan används i verksamheten.

Förändringarna medför att Alufluor inte kommer att hantera några farliga ämnen som gör att verksamheten omfattas av Sevesolagstiftningen. Samrådsmöte för allmänhet och organisationer hölls den 19 november.

Skip to toolbar