Anläggning för fast svavel

Kemira Kemi har fått alla miljö- och byggtillstånd för en anläggning för mottagning och smältning av fast svavel. Schaktarbeten har nyligen påbörjats.

Kemira har fått godkännande av ändring i tillstånd enligt miljöbalken för tillverkningen av svavelsyra. Ändringen gäller användning av fast svavel som komplement till flytande som råvara vid tillverkningen av svavelsyra, samt en smältningsanläggning i hamnen. Ansökan gäller också terminalverksamhet för externa leveranser. Förändringen påverkar inte produktionsvolymen av svavelsyra.

Lagerbyggnad för fast svavel och rigg för att smälta svavel kommer att placeras på kajen i Kopparverkshamnen.

Byggtiden är planerad att pågå fram till årsskiftet 2017/2018 och idrifttagning och uppstart kommer att ske kvartal 1, 2018.

Skip to toolbar