Artikel i Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv har publicerat en artikel om Kemira Kemis industripark på sin hemsida under rubriken “Energi, klimat & miljö”. De skriver att industriell symbios är bra för både miljö och konkurrenskraft och hur företagen genom en effektiv samverkan minskar sin miljöpåverkan och samtidigt sparar pengar.

Läs hela artikeln på länken nedan:

Artikel i Svenskt Näringsliv

Skip to toolbar