Kemira avvecklar tillverkning av natriumperkarbonat

Kemira, ett globalt kemiföretag som betjänar kunder inom vattenintensiva branscher har i enlighet med sin strategi att fokusera på massa och papper, olja & gas samt vattenbehandling tagit beslut om att avveckla natriumperkarbonattillverkningen vid produktionsanläggningen Kemira Kemi AB i Helsingborg. Något slutdatum för produktionen av natriumperkarbonat är ännu inte fastställt. Anställda och berörda fackföreningar vid […]

Read More

Mindre utsläpp från Kemiras svavelsyrafabrik

Under torsdagseftermiddagen skedde ett mindre utsläpp av svaveltrioxid från Kemira Kemi. Fabriken stängdes omedelbart när det konstaterades att ett utsläpp inträffat. Ingen person har kommit till skada. 15.36 fick svavelsyrafabriken telefonlarm om luktolägenheter via Industrivakten vid Kemira Kemi. Orsaken undersöktes omedelbart och viss dimma konstateras på grund av små mängder av den hostretande gasen svaveltrioxid. […]

Read More

Fokus på säkerhet vid svavelsyrafabrikens storstopp

I maj är det dags igen för svavelsyrafabrikens stora underhållsstop. Under fyra till fem veckor med början den 15 maj kommer dagligen drygt 100 personer att arbeta intensivt med inspektioner, reparationer och utbyte av utrustning vid Kemira Kemi. Ett underhållsstopp ställer stora krav på planering och organisation, inte minst för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå […]

Read More

Besök av landshövdingen

Anneli Hulthén är landshövding i Skåne sedan 1 oktober 2016. Som landshövding är hon är regeringens företrädare i länet och chef för Länsstyrelsen Skåne. I slutet av januari besökte landshövdingen Kemira Kemi, Helsingborgs stad och Välkomsten som är en mottagning i Helsingborg för nyanlända elever. Syftet med besöket var att i den nya rollen besöka […]

Read More

Ökad bemanning i vakten

Från årsskiftet finns två vakter på plats under dagtid. Industrivakten bemannas av Addici Security AB som är ett företag i Coor-gruppen. Vid årsskiftet uppgraderades Kemiras Kemis växelnummer (042-17 10 00) med menyval, vilket innebär att det nu ges ett antal möjligheter att via telefonens knappsats välja om man önskar att bli kopplad till Kundtjänst, Personalavdelningen […]

Read More

Anläggning för fast svavel

Kemira Kemi har fått alla miljö- och byggtillstånd för en anläggning för mottagning och smältning av fast svavel. Schaktarbeten har nyligen påbörjats. Kemira har fått godkännande av ändring i tillstånd enligt miljöbalken för tillverkningen av svavelsyra. Ändringen gäller användning av fast svavel som komplement till flytande som råvara vid tillverkningen av svavelsyra, samt en smältningsanläggning […]

Read More

Pågående miljöprövningar

Sedan Miljöprövningsdelegationen avslog Kemiras ansökan om att lagerhålla råvaror för Perstorp ABs räkning i Kemiras hamn har Kemira överklagat beslutet. Ärendet är nu inne i en process där Länsstyrelsen och Kemira yttrar sig och bemöter yttranden. När denna process är avslutad kommer beslut i ärendet att meddelas av Mark- och Miljödomstolen. NOAH (Norsk Avfallshantering) AB […]

Read More

Studenter från LTH på besök

Ett 30-tal studenter från programmen Kemiteknik och Ekosystemteknik vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) besökte Kemira och Industry Park of Sweden (IPOS) i slutet av november. Studenterna går just nu en kurs i hållbar processdesign och ville studera integrerade processlösningar och industriell symbios hos Kemira/IPOS. Under dagen delades studenterna in i grupper för att lyssna på […]

Read More

Sara och Karin – produktionsingenjörer på Kemira

Ingen dag är den andra lik i jobbet som produktionsingenjör. Arbetet är väldigt omväxlande och det händer hela tiden något nytt. Ibland handlar det om ren problemlösning som gör att planen man hade när man gick till jobbet på morgonen blev till något helt annat vid dagens slut. Så beskriver Sara Källquist och Karin Hallquist […]

Read More

Lilla Svampkorgen har fördubblat sin produktion

Ela Güler har drivit Lilla Svampkorgen på industriparken (IPOS) sedan sommaren 2015. Hon började i liten skala för att lära sig konsten att odla vita champinjoner. Nu ett och ett halvt år senare har Ela två anställda och konstaterar att hon har lärt sig champinjonodlingens konst och kunnat fördubbla sin produktion. Varje skörd ger champinjoner […]

Read More
Skip to toolbar