Besök av EU-studenter

Kemira har haft besök från EUs satsning på hållbar utveckling, sommarskolan ”The journey”, som anordnas av Climate­KIC. Studenter, handledare och forskare ville lära sig mer om hur vi arbetar med industriell symbios och hitta nya affärsmöjligheter med hjälp av vårt koncept.

Gruppen bestod av cirka 40 studenter som handplockats från hela EU. Studenterna gick en fem veckor lång sommarskola och besökte föregångare på energi- och klimat-området runt om i Europa. Besöket på Kemiras industripark syftade till att inspirera och ge studenterna inblick i hur framgångsrika företag arbetar med dessa frågor. Parallellt utbildas studenterna via universitet i olika länder i klimatfrågor och företagsamhet. Sommarskolan avslutades med att studenterna presenterade nya affärsidéer för en jury som väljer ut några idéer och hjälper studenterna att förverkliga dessa.

Dagen inleddes med presentation av Kemira, Industry Park of Sweden (IPOS) och företagen på industriparken och hur vi arbetar med industriell symbios. Sedan följde en guidad busstur på området och ett besök på Scandinavian Silver Eel. Dagen avslutades med att studenterna presenterade vad de identifierat som våra styrkor och svagheter när det gäller industriell symbios. Detta är en värdefull input från väldigt engagerade studenter som vi tar med oss i utvecklingen av Kemira och IPOS.

Skip to toolbar