Besök av landshövdingen

Anneli Hulthén är landshövding i Skåne sedan 1 oktober 2016. Som landshövding är hon är regeringens företrädare i länet och chef för Länsstyrelsen Skåne.

I slutet av januari besökte landshövdingen Kemira Kemi, Helsingborgs stad och Välkomsten som är en mottagning i Helsingborg för nyanlända elever. Syftet med besöket var att i den nya rollen besöka städer i länet och träffa olika verksamheter.

– Det var ett bra möte, berättar Lennart Albertsson, vd Kemira Kemi. – Vi pratade om industriell symbios, det energisamarbete med staden som vi har och som rönt internationell uppmärksamhet och samverkansformer mellan stad, kommun och länsstyrelse utanför den vanliga myndighetsutövningen.

Skip to toolbar