Anläggning för mottagning, behandling och mellanlagring av avfall

Post Image

NOAH (Norsk Avfallshantering) AS planerar att uppföra en anläggning för mottagning, behandling och mellanlagring av avfall inom Industry Park of Sweden (IPOS) i Helsingborg. Huvudsyftet med den planerade verksamheten är att effektivisera logistiken för transporter av flygaska från avfallsförbränningsanläggningar i södra Sverige och på Själland. Etableringen skapar även möjligheter till hantering av andra avfall som till […]

Read More

På gång inom IPOS

NOAH, ett norskt företag som bland annat omhändertar förorenad jord och askor från värmeverk, studerar möjligheten att använda IPOS hamn som mellanlagrings- och utskeppningsplats. Därigenom skulle ett stort antal biltransporter kunna ersättas med båt.

Read More

Nytt på gång inom IPOS

Kemira studerar möjligheten att ta in fast svavel till IPOS hamn. Idag tas svavel in som flytande råvara. Svavlet blir som tidigare svavelsyra och värme i svavelsyrafabriken. Värmen levereras ut som fjärrvärme och svavelsyran är en råvara i produktionen av vattenreningskemikalier. Yara tillverkar s.k. foderfosfater, för bland annat kosttillskott till kor. Man tittar nu på […]

Read More

Ny verksamhet på huvudkontoret

Post Image

En helt ny verksamhet har flyttat in på Kemira Kemis huvudkontor vid Industrigatan. På bottenvåningen finns numera E-Commerce Park of Sweden. Ett kontorshotell helt inriktat på e-handelsföretag. Skåne har väldigt många e-handelsföretag och flera av dem finns i Helsingborgsregionen. Att handla på nätet är något som ökar snabbt. Typiska artiklar som säljs över nätet är […]

Read More
Skip to toolbar