Yara breddar verksamheten på IPOS

Post Image

Yara finns sedan 2008 på IPOS och tillverkar foderfosfater för bland annat kosttillskott till kor. Nu tittar Yara på möjligheten att tillverka kosttillskott även för fiskar, vilket kan användas i fiskodlingar. Produkten kan väsentligt minska förbrukningen av fiskmjöl i fiskodlingar. Innan ändringarna kan genomföras ska miljötillstånden ses över. Detta börjar med samråd med myndigheter och […]

Read More

Nytt på gång inom IPOS

Kemira studerar möjligheten att ta in fast svavel till IPOS hamn. Idag tas svavel in som flytande råvara. Svavlet blir som tidigare svavelsyra och värme i svavelsyrafabriken. Värmen levereras ut som fjärrvärme och svavelsyran är en råvara i produktionen av vattenreningskemikalier. Yara tillverkar s.k. foderfosfater, för bland annat kosttillskott till kor. Man tittar nu på […]

Read More
Skip to toolbar