Anläggning för fast svavel

Kemira Kemi har fått alla miljö- och byggtillstånd för en anläggning för mottagning och smältning av fast svavel. Schaktarbeten har nyligen påbörjats. Kemira har fått godkännande av ändring i tillstånd enligt miljöbalken för tillverkningen av svavelsyra. Ändringen gäller användning av fast svavel som komplement till flytande som råvara vid tillverkningen av svavelsyra, samt en smältningsanläggning […]

Read More

Kemira Kemi får tillstånd att installera anläggning för fast svavel

Mark- och miljödomstolen lämnar ändringstillstånd till Kemira Kemi enligt Miljöbalken för att vid svavelsyrafabriken i Helsingborg få installera och driva en anläggning för mottagning och smältning av fast svavel. Tillståndet omfattar mottagning av fast svavel till en mängd av högst 180 000 ton per år samt lagring och smältning av fast svavel. Tillstånd lämnas också […]

Read More

Nytt från industriparken IPOS

Miljöprövningsdelegationen har avslagit Kemiras ansökan om att tillåta Perstorp AB att transportera råvaror från Kemiras hamn. Genom att använda hamnen kan biltrafiken minska väsentligt och mer gods fraktas med båt.  Länsstyrelsen efterlyser ytterligare åtgärder i kommunens åtgärdsplan för buller för att bedöma verksamheten som tillåtlig. NOAH (Norsk Avfallshantering) AB planerar att uppföra en anläggning för […]

Read More

Från flytande till fast råvara i svavelsyraproduktionen

Kemira Kemi ansöker om ändring i tillstånd enligt miljöbalken för tillverkningen av svavelsyra. Ansökan gäller användning av fast svavel som komplement till flytande svavel samt etablering av en smältningsanläggning i hamnområdet. Ansökan gäller också viss terminalverksamhet för externa leveranser. Ansökan omfattar hantering av totalt 180 000 ton fast svavel per år varav högst 150 000 […]

Read More

Nytt på gång inom IPOS

Kemira studerar möjligheten att ta in fast svavel till IPOS hamn. Idag tas svavel in som flytande råvara. Svavlet blir som tidigare svavelsyra och värme i svavelsyrafabriken. Värmen levereras ut som fjärrvärme och svavelsyran är en råvara i produktionen av vattenreningskemikalier. Yara tillverkar s.k. foderfosfater, för bland annat kosttillskott till kor. Man tittar nu på […]

Read More
Skip to toolbar