Pågående miljöprövningar

Sedan Miljöprövningsdelegationen avslog Kemiras ansökan om att lagerhålla råvaror för Perstorp ABs räkning i Kemiras hamn har Kemira överklagat beslutet. Ärendet är nu inne i en process där Länsstyrelsen och Kemira yttrar sig och bemöter yttranden. När denna process är avslutad kommer beslut i ärendet att meddelas av Mark- och Miljödomstolen. NOAH (Norsk Avfallshantering) AB […]

Read More

Nytt från industriparken IPOS

Miljöprövningsdelegationen har avslagit Kemiras ansökan om att tillåta Perstorp AB att transportera råvaror från Kemiras hamn. Genom att använda hamnen kan biltrafiken minska väsentligt och mer gods fraktas med båt.  Länsstyrelsen efterlyser ytterligare åtgärder i kommunens åtgärdsplan för buller för att bedöma verksamheten som tillåtlig. NOAH (Norsk Avfallshantering) AB planerar att uppföra en anläggning för […]

Read More

Planerad nyetablering på IPOS

NOAH (Norsk Avfallshantering) AS planerar att uppföra en anläggning för mottagning, behandling och mellanlagring av avfall inom Industry Park of Sweden (IPOS) i Helsingborg. Huvudsyftet med den planerade verksamheten är att effektivisera logistiken för transporter av flygaska från avfallsförbränningsanläggningar i södra Sverige och på Själland genom att ändra transportsätt från bil till båt. I dagsläget […]

Read More

Anläggning för mottagning, behandling och mellanlagring av avfall

Post Image

NOAH (Norsk Avfallshantering) AS planerar att uppföra en anläggning för mottagning, behandling och mellanlagring av avfall inom Industry Park of Sweden (IPOS) i Helsingborg. Huvudsyftet med den planerade verksamheten är att effektivisera logistiken för transporter av flygaska från avfallsförbränningsanläggningar i södra Sverige och på Själland. Etableringen skapar även möjligheter till hantering av andra avfall som till […]

Read More

På gång inom IPOS

NOAH, ett norskt företag som bland annat omhändertar förorenad jord och askor från värmeverk, studerar möjligheten att använda IPOS hamn som mellanlagrings- och utskeppningsplats. Därigenom skulle ett stort antal biltransporter kunna ersättas med båt.

Read More
Skip to toolbar