Kemira Kemi får tillstånd att installera anläggning för fast svavel

Mark- och miljödomstolen lämnar ändringstillstånd till Kemira Kemi enligt Miljöbalken för att vid svavelsyrafabriken i Helsingborg få installera och driva en anläggning för mottagning och smältning av fast svavel. Tillståndet omfattar mottagning av fast svavel till en mängd av högst 180 000 ton per år samt lagring och smältning av fast svavel. Tillstånd lämnas också […]

Read More

Kemira Kemi uppmärksammas av EU-kommissionen

Vid en högtidlig ceremoni i Bryssel den 14 juni deltog Kemira Kemi i Helsingborg som en av de nominerade i kategorin ”Business” i EU Sustainable Energy Awards 2016. Företaget uppmärksammades för sitt framgångsrika arbete med industriell symbios och energismarta lösningar. Kemiras arbete med industriell symbios, det vill säga samverkan mellan olika verksamheter kring till exempel […]

Read More

Kemira shortlisted in the EU Sustainable Energy Awards

The EU Sustainable Energy Awards recognize outstanding innovation in energy efficiency and renewables. Nominees are chosen from a shortlist of the year’s most successful projects for clean, secure and efficient energy. With prizes from an expert jury and European Citizens, the Awards highlight new ways to shape Europe’s energy future. This year, Kemira´s site in […]

Read More

Ny överenskommelse mellan Kemira och Öresundskraft

40-årigt samarbete fortsätter. Kemira levererar restvärme till fjärrvärmenätet fram till 2025 enligt förnyat avtal. — Avtalet befäster vårt mångåriga samarbete och är bra för kunderna, miljön och konkurrenskraften. Restvärmen från Kemira bidrar till att vi kan erbjuda trygga leveranser av fjärrvärme till konkurrenskraftiga, stabila priser. Samtidigt får Kemira avsättning för en restprodukt. Det stärker deras […]

Read More

University of Cambridge besöker Helsingborgsföretag

Pressmeddelande. På måndag den 6 juli besöks Kemira Kemi och Öresundskraft av studenter från University of Cambridge i England. Besöket sker inom ramen för den forskning som universitetet bedriver på området industriell symbios. Gruppen från universitet består av civilingenjörsstudenter som vill veta mer om den industriella symbiosen i Helsingborg, hur den har kommit till stånd, […]

Read More

Industriell Symbios, framtidens affärsmodell

Pressmeddelande. Kemira Kemi AB och Öresundskraft AB har under våren 2015 genomfört ett examensarbete med civilingenjörsstudenter från Lunds Tekniska Högskola i syfte att kartlägga industriell symbios i ett vidare perspektiv i Helsingborgsregionen. Resultatet visar att det finns flera potentiella nya samarbeten som kan minska miljöpåverkan och kostnader. Examensarbetet initierades mot bakgrund att Kemira Kemi och […]

Read More

Kemira Kemi talar på tre seminarier under Almedalsveckan

Pressmeddelande. I Sveriges städer pågår framgångsrika samarbeten som ökar städernas energieffektivitet och stärker svenska företags konkurrenskraft. Framgångarna, möjligheterna och utmaningarna i kommunalt och privat samarbete diskuteras på ett seminarium under Almedalsveckan på Gotland där Kemira Kemi är representerat. På ett annat event under veckan diskuteras framtidens klimat- och energiutmaningar. Även här talar Kemira Kemi i […]

Read More

Fjärrvärmesamarbete värt miljoner

I år är det 40 år sedan som Kemira och Öresundskraft inledde sitt samarbete om restvärmen från Kemira i Helsingborg. I två separata studier har effekterna av samarbetet kartlagts och bilden är entydig. Samarbetet har stärkt företagens konkurrenskraft, sänkt utsläppen och haft stora regionalekonomiska effekter. Det var på våren 1974 som hetvatten från dåvarande Boliden […]

Read More
Skip to toolbar