Yttrande till förslag till detaljplan Kungsörnen 1 och Fyrfaten 1

Post Image

Yttrande med anledning av samråd angående detaljplan för fastigheterna Kungsörnen 1-4 och Fyrfatet 1 m.fl. Högasten och Råå, Helsingborgs Stad. Ert dnr: 929/2011 Bakgrund och ärendebeskrivning Helsingborgs Stad har upprättat detaljplan med syfte att pröva möjligheten att skapa fler bostäder inom planområdet och därtill tillhöriga servicefunktioner. Vidare syftar detaljplanen till att säkerställa grönområde som utpekats […]

Read More
Skip to toolbar