Dialogmöte

Stadsbyggnadsförvaltningen visade pågående projekt på ett välbesökt Dialoggruppsmöte. Punkterna nedan summerar hur framtiden kan se ut för Helsingborg och SoSo-området.

1. Stadsplan 2017
Målet är att underlätta Helsingborgs fysiska utveckling och möjliggöra en hållbar och attraktiv stad med livskvalitet för 40 000 nya invånare – totalt för 175 000 kommuninvånare.

2. Trafikplan
Tre delar: Åtgärdsplan, Trafikkarta och Rullande trafikplanering.

3. Handlingsplan Grönstruktur
Grönstrukturprogrammet ska kartlägga, hitta utvecklingspotential samt ta fram planeringsunderlag för Planteringen, Miatorp, Lussebäcken, Högasten.

4. Pågående detaljplaneprocesser
Detaljplaner de senaste 10 åren samt pågående detaljplaneprocesser.

5. Helsingborgsexpressen
Ett spårvägslikt stadsbusskoncept (BRT) med hög kapacitet, snabbhet, bekvämlighet, enkelhet och image.

Läs mer: http://sosohelsingborg.se/dialoggruppsmote-29-mars-2016

Skip to toolbar