E-handelspark med samarbetsfokus

På ett år har e-handelsparken vuxit till att rymma allt från skönhetsprodukter, minidatorer, labbprodukter, kläder, arbetskläder, Rescued Fruits och tjänsteföretag som t.ex. Quickbutik.se

Det hela startade upp i slutet av november 2014 med att Amelie Lidén registrerade Miatorp kontorshotell och började visa lokalerna i Kemira Kemis nuvarande huvudkontor för intresserade spekulanter som ville hyra kontor.

Ungefär samtidigt startade även idén om att driva en e-handelspark, under namnet E-commerce of Sweden, i lokalerna.  ”Det finns en hög täthet av e-handlare i Skåne, säger Amelie Lidén, vd. ”Skåne ligger bra till med gynnsamt logistiskt läge som möjliggör korta ledtider inom Sverige och Norden och även Nordeuropa. Vi såg en möjlighet att utnyttja de lediga lokaler som fanns på Kemira och att här kunna växa med verksamheten”.

E-handelsparken består idag av 23 företag och under Miatorps kontorshotell finns ytterligare 9 företag som hyr lokaler.

Unik inkubator
E-handelsparken är unik i sitt slag med en e-handelsinkubator för nystartade företag eller mindre företag. Inkubatorn är ett tvåårigt program och tar in max 10 deltagare per grupp med löpande intagning under året. Deltagarna får hjälp med att gå igenom sin affärsplan och till hjälp finns även en Advisory Board med experter med nyckelkompetens och erfarenhet inom e-handel. Dessa kontakter kan också nyttjas som bollplank när problem dyker upp eller när strategiska beslut ska tas. Under inkubatortiden följer deltagarna ett program med veckomöten och månadsträffar. Detta kompletteras med föreläsningar utifrån deltagarnas behov. ”Hyresgäster och inkubatorföretagen sitter under samma tak och utbyter erfarenheter. Även de personer som inte kan e-handel sedan tidigare bidrar med sin kunskap på andra områden. Vi får inte glömma att e-handlare driver företag, skillnaden är att de valt e-handeln som primär säljkanal”, säger Amelie.

”När man vill starta ett e-handelsföretag gäller det att man går in helhjärtat och vill man ha en verksamhet som kan skalas upp i volym behöver man från start hitta effektiva automatiserade lösningar”, fortsätter Amelie. ”Det handlar inte så mycket om idén eller produkten, utan att faktiskt agera och utföra”.

På Kemira finns också möjlighet för e-handlarna att hålla lager. På centralförrådet på industriparken finns möjlighet till lagerplats och hjälp med paketering och försändelser.

Viktigt att få nya idéer
Amelie arbetar mycket med marknadsföring. För att marknadsföra e-handelsparken används ofta Facebook-annonser. Det är också viktigt att finnas på olika branschträffar, som till exempel Nordic E-commerce summit som hölls i november, för att synas med varumärket i branschen. ”Vi har också fått ett fantastiskt gensvar från media som är här och gör olika former av reportage minst två gånger i månaden”, berättar Amelie.

Rikard Axelsson som är inkubatoransvarig arbetar med event på e-handelsparken och föreläser runt om i regionen på gymnasieskolor där elever under sitt tredje år arbetar med att starta UF-företag (Ung Företagsamhet). En möjlighet för eleverna kan vara att fortsätta sina verksamheter på e-handelsparken efter skolans slut. Ett annat föreläsningsområde är de entreprenörsdagar som arrangeras på Campus i Helsingborg.

E-handelsparken lägger stort fokus på interna träffar. ”Vi samlas varje dag vid lunchen för att kunna byta idéer med varandra. Det är ett viktigt forum för oss. Vi har också frukost en gång i månaden tillsammans hela huset och då introducerar vi de nya företagen”, säger Amelie. En viktig del på e-handelsparken är också de olika föreläsningar och event som anordnas. Det kan vara minikurser i sökmotoroptimering eller hur man skapar förtroende på nätet. ”Vi har också något som kallas för Idésprutartisdagen där företagen kan få hjälp med att ”brainstorma” kring olika idéer”.

”Prognosen för 2016 ligger på tillväxt i samma takt som under 2015. De företag som redan flyttat in kommer att växa och ta större yta. Nästa steg är att etablera medelstora företag på e-handelsparken”, sammanfattar Amelie.

Skip to toolbar