Ela Güler odlar moderna champinjoner på industriparken

Med ett stort driv och en dröm om att starta och skapa något eget har Ela Güler etablerat sin champinjonodling ”Lilla Svampkorgen” på industriparken och är på väg mot drömmen. Tidigare arbetade Ela i grossistbranschen för frukt och grönt och hon lade märke till att det sällan fanns svenskodlade champinjoner att tillgå. Ela hade redan då en dröm om att starta en egen verksamhet inom något område som inte fanns tidigare.

Vägen till etablering
När Ela tog kontakt med Helsingborgs kommun för att få lite uppslag till var man kan vända sig för att starta eget hänvisade de henne till Stiftelsen ESTER. ESTER är ett projekt i samarbete med Helsingborgs stad för att ge arbetslösa kvinnor med invandrarbakgrund en väg till eget företagande och/eller egenförsörjning. Projektet är finansierat av Region Skåne och Tillväxtverket.  ”ESTER hjälper till med utbildning, lån eller med andra ord hjälper till hela vägen till ett företagande”, berättar Ela. ”Det kan vara hjälp med bokföring, betalning, ekonomi och att hitta kontakter som man inte redan har. När man startar ett företag är ESTER med cirka ett år, om behovet finns”.

Ela har i ESTERs regi gått en sex månaders ledarskapsutbildning med planering och företagande. Under utbildningen undersökte Ela vad hon skulle satsa på och tänkte tillbaka på sin tidigare notering om champinjoner. Efter grundligare fördjupning fann hon att champinjonmarknaden domineras av utländsk svamp. Så mycket som 90 % av champinjoner som säljs i handeln kommer från utlandet och då tog hon beslutet att börja odla svenska champinjoner. Containerodlade champinjoner är inte det vanligaste och Elas mentor som har lång erfarenhet av svampbranschen hjälpte till att kontrollera möjligheter och förutsättningar att odla champinjoner i container.

För att hitta plats eller lokal för etablering googlade Ela på olika företag i regionen. En av träffarna blev Industry Park of Sweden (IPOS) och telefonkontakt togs. När Kemiras växel svarade sade Ela ”Jag tror att jag har kommit fel för jag vill hyra mark”. Då svarade växeln ” Du har kommit alldeles rätt. Mark har vi gott om”!

Idag står två 40-fots containrar och en kylcontainer på industriparken med tillgång till el, vatten och avlopp och mark förstås. ”Det är mycket roligt att kunna välkomna Lilla Svampkorgen på IPOS och att se att den industriella symbiosen där vi utnyttjar resurser gemensamt växer vidare”, säger Mårten Söderlund, ansvarig Mark och Bygg IPOS.

Hanteringen gör skillnaden
Ela själv ser etableringen och verksamheten just nu som en skola där hon lär sig att odla champinjoner med bra kvalitet och en stabil och jämn skörd. Det övervägande målet är att kunna garantera ekologisk odling. Komposten som svampmycelet odlas i kan inte bekräftas vara ekologisk eftersom komposten kommer från olika gårdar. Nästa steg är att odla i garanterat ekologisk kompost. Odlingen på industriparken sker ekologiskt och svampen är handplockad och fri från kemiska bekämpningsmedel.

Idag säljer Ela till grossister och därifrån vidare till restauranger. ”Jag har kontaktat företag som säljer till butiker och mitt mål är att kunna sälja till butiker när champinjonodlingen blivit mer stabil. Det blir mycket svamp av en skörd. Det är mer än vad jag räknat med”, berättar Ela. ”Detta beror mycket på att containrarna är bra isolerade och att hygienen är bra. Andra odlar i till exempel stall och där finns naturligt mycket bakterier som lätt förstör svampen. Nyckeln till att lyckas ligger i hanteringen”.

15 grader är enligt Ela optimalt för att odla svamp i container. Svampen odlas i stora kasetter där mycelet ligger i en kompostjord. Redan vid 18 grader blir det svampexplosion. Då växer det så mycket och fort att trots att flera personer är engagerade i att plocka hinns inte alla svampar med. Men det finns ett annat problem när temperaturen höjs. Då får även bakterier fäste och svampen förstörs mycket lättare. Vid 15 grader behåller svampen sin fasthet och blir precis lagom och fantastiskt god.

”Detta måste vara en av Sveriges modernaste svampodlingar”, säger Ela stolt. ”Det blir invigning den 10 september med Helsingborgs stad, media och olika intressenter kopplade till Stiftelsen ESTER”.

Läs mer om Lilla Svampkorgen på HD 8till5, Sveriges Radio och Dagens Industri (kräver inloggning).

 

 

 

Skip to toolbar