ETABLERING

etableringHar ditt företag planer på att utöka eller omlokalisera er produktion? Behöver ni kontorsutrymme eller lagerplatser? På Industry Park of Sweden erbjuder vi mark och lokaler för både stort som smått, uthyrning som nybyggnation.

Genom de redan etablerade företagen och den existerande infrastrukturen går det snabbt och smidigt att inrätta sig på området. Icke-kärnverksamhet som reception och IT kan outsourcas till våra serviceföretag, vårt energisystem når nästan hela området och det finns expertis för till exempel tillståndsansökningar.

För att ta första steget i en etableringsprocess, eller bara få svar på frågor, kontakta Site Manager Adam Jomaa på 042 – 17 14 96 eller adam.jomaa@industrypark.se. Du kan också läsa mer om vad vi erbjuder på respektive undersida. Vi hoppas att ni vill ta del av alla möjligheter som finns hos oss!