ENERGI

energiPå Industry Park of Sweden tar vi hand om överskottsenergin från produktionsprocesser på industriparken. Genom att återanvända och förädla energin kan vi minska belastningen på miljön och sänka våra kunders energikostnader.

Merparten av den återvunna energin är i form av ånga. När vi använder ångan för produktion av el, värme eller i olika processer ersätter den behovet av olja, naturgas eller andra bränslen. På så sätt minskar belastningen på klimatet tillsammans med kostnaderna. Ånga finns tillgängligt i en rad olika tryck så att du kan använda rätt energi på rätt ställe.

Naturgas finns tillgänglig vid behov av högvärdig energi och som komplement till den egna ångan. Naturgas är ett bränsle med hög verkningsgrad som ger minskade utsläpp av koldioxid jämfört med olja.

Vi erbjuder samtliga mediaprodukter som krävs för industriell produktion. Våra storskaliga anläggningar är energieffektiva och håller hög standard. En annan stordriftsfördel är att alla företag på området delar på fasta kostnader för infrastruktur och nyttigheter. Resultatet blir lägre kostnader för varje enskilt företag.

Vårt motto är ”den miljövänligaste MWh är den som inte behöver produceras” och idag utgörs en stor del av den energi som används inom industriparken av återvunnen klimatneutral överskottsvärme. Vi är också stolta över att till en tredjedel vara självförsörjande på klimatneutral el.

Skip to toolbar