LOGISTIK

logistikhamnenIndustry Park of Sweden har medvetet satsat på logistiken inom industriparken då förutsättningarna i närområdet redan är bästa möjliga vilket ger en oslagbar kombination.

Hantering av råvaror och produkter ska vara lika effektiv som tillverkningsprocessen vilket logistiklösningarna på industriparken kan hjälpa till med. Direkt anslutning till Öresund, med egen hamn. Järnvägsrangering på området, med Västkustbanan och det internationella järnvägsnätet bara ett par kilometer bort. Motorvägarna E4 och E6 når man efter bara några minuters körning och samtidigt är det inte mer än fem minuter till centrala Helsingborg.

Industry Park of Sweden har en egen, väl väderskyddad hamn, med ca 11 meters djup och en kajlängd på 400 meter. Hamnen tar emot fartyg på upp till 20.000 ton, men också större beroende på djupgåendet.

Vi erbjuder våra kunder logistiska helhetslösningar, naturligtvis även för farligt gods. I vår hamn hanterar vi fast och flytande bulk och styckegods med hög effektivitet dygnet runt. Det finns tillgång till silos, lagerlokaler och uppställningsytor för till exempel containers. Vi har lager i egen regi och ett nära samarbete med Interlink Logistik, ett logistikföretag etablerat på industriparken.

Här finns ett väl utvecklat väg- och järnvägsnät, med egen rangering och tillgång till truckar i alla storlekar för av-/pålastning och lagerhantering – från smidiga lagertruckar till stora containertruckar. Våra fordonsvågar innebär snabb behandling av volymer och vi utfärdar alla typer av transportdokument.

På Industry Park of Sweden hjälper vi er att hitta en optimal logistiklösning.

Skip to toolbar