MARK & BYGG

I ett bitvis obebyggt, öppet område finns stora ytor inom parken för nya verksamheter. Industry Park of Sweden har färdig infrastruktur, med egen hamn, lokalt järnvägsnät och interna distributionsnät för energi och media. Lägg därtill ett förträffligt geografiskt läge, med närhet till flygplatser, motorvägar och järnvägslinjer, och du har en ypperlig plats att etablera din verksamhet på utan behov av investering i varken logistik- eller energiinfrastruktur.

Här finns kontor, lager och produktionslokaler för uthyrning, samt mark för nyetableringar. Totalt disponerar vi en yta på ca 1,3 miljoner kvadratmeter, nästan lika stort som Monaco! Dessutom finns en supportorganisation, som kan ge dig allt stöd du behöver under både etableringsprocessen och verksamhetsfasen.

 

Skip to toolbar