Fokus på säkerhet vid svavelsyrafabrikens storstopp

I maj är det dags igen för svavelsyrafabrikens stora underhållsstop. Under fyra till fem veckor med början den 15 maj kommer dagligen drygt 100 personer att arbeta intensivt med inspektioner, reparationer och utbyte av utrustning vid Kemira Kemi.

Ett underhållsstopp ställer stora krav på planering och organisation, inte minst för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå för Kemiras anställda och alla de entreprenörer som medverkar.

Många av de entreprenörer som anlitas för underhållsarbetet arbetar kontinuerligt med Kemira och känner väl till området och Kemiras processer för skydd och säkerhet. Likt andra underhållsinsatser på Kemira har säkerheten högsta prioritet och arbetet tidsplaneras därefter.

Entreprenörer som ska arbeta under stoppet genomför en detaljerad säkerhetsutbildning som avslutas med ett test. Efter godkänd säkerhetsutbildning får man ett Passerkort som ger tillträde till området efter att ett Arbetstillstånd kvitterats ut. Under storstoppet har Kemiras egen personal vid svavelsyrafabriken speciella roller med fokus på skydd, säkerhet och miljö.

I samband med underhållsstoppet av fabriken kan det under något dygn komma en svagt gulfärgad rök från fabrikens 122 meter höga skorsten. Röken innehåller kväveoxider, samma ämnen som uppkommer vid all slags förbränning.

Den totala mängden kväveoxider under stoppet kommer att vara cirka hälften mot vad som skulle ha bildats om produktionen av svavelsyra varit igång. Den gula färgen syns på grund av de högre koncentrationerna av kväveoxider i röken.

Det är vart tredje år som Kemiras svavelsyrafabrik stannas för underhåll, besiktning och andra processrelaterade åtgärder under fyra till fem veckor. Detta stopp kallas i dagligt tal ”storstopp” och är ett detaljplanerat underhållsstopp av fabriken. Årets uppstart av fabriken är planerad till i början av vecka 24.

 

Fakta: Svavelsyran som produceras säljs externt, men är även en viktig råvara i Kemiras produktion av bland annat vattenreningskemikalier.

När svavelsyra tillverkas bildas stora mängder överskottsenergi i form av ånga och hetvatten. Överskottsenergin utnyttjas såväl internt inom industriparken som externt genom leveranser till Öresundskrafts fjärrvärmenät. Leveranserna motsvarar cirka 30 % av det totala fjärrvärmebehovet för Helsingborgs stad.

Skip to toolbar