FÖR NÄRBOENDE

narboende2

Industry Park of Sweden bidrar till både Helsingborgs som Skånes och Sveriges utveckling genom miljövänlig produktion, export och arbetstillfällen. Samtidigt som vår lokalisering mitt i en av Sveriges större städer innebär många fördelar inser vi också vikten av att ha en givande  och förtroendefull relation med närboende och allmänhet.

Ett led i att skapa en sådan relation är att öka kunskapen om vår industripark och fabrikerna på den. Ett exempel på hur vi gör detta är vårt informationsblad “Dialogen” som du kan läsa mer om genom menyn ute till höger. Ett annat är de frekventa studiebesök på parken som vi anordnar.

Har du några frågor eller synpunkter på informationen eller hur vi kommunicerar med er närboende? Hör av dig till oss på info@industrypark.se. Vi vill utvecklas i vårt arbete med allmänheten och tar gärna emot er hjälp.