DIALOGEN

På grund av vårt centrala läge med bostäder inte långt från området är det för oss på Industry Park of Sweden extra viktigt att föra en dialog med närboende. Vi bedriver därför kontinuerligt samtal med allmänhet och kommun för att låta Helsingborgs invånare göra sina röster hörda. Vi ser detta som ett tillfälle att föra en givande diskussion och lyssna på vilka tankar och önskemål ni som är närboende har.

Ett led i denna diskussion är vårt informationsblad “Dialogen”. Genom “Dialogen” hoppas vi kunna förmedla vad vi gör och hur våra framtidsplaner ser ut. I menyn ute till höger finns alla hittills släppta nummer.