OM LARMET GÅR

På Industry Park of Sweden värderar vi säkerheten högst av allt. Även om olyckor på området är väldigt ovanliga är det viktigt att veta vad som ska göras om samhällets varningssignal för “Viktigt meddelande” eller det interna gaslarmet ändå ljuder. Ute till höger återfinns därför broschyren ”Om larmet går”, som du kan ladda ner till din egen dator. I den finns tydliga instruktioner om hur du ska agera vid varningssignaler.