Gröna idéer i Helsingborg

Gröna idéer är en nationell hållbarhetskonferens som arrangerades den 21 september på Dunkers kulturhus.

Helsingborgs stad stod som värd och frågor kring framtida miljöutmaningar och hållbar utveckling diskuterades under en heldag. Efter en inledande trendspaning på framtiden fick åhörarna ta del av olika aktörers innovativa och goda exempel, allt för att stimulera till ständiga förbättringar i miljöarbetet.

Under eftermiddagen diskuterades ”Industriell symbios – goda exempel och framtida möjligheter” och Anders Östlund från Öresundskraft, Cecilia Larsson från Rescued Fruits, Kim Olsson från Nordvästra Skånes Renhållning (NSR) och Lennart Albertsson från Kemira berättade om vägen från idé till färdig produkt/tjänst, följt av samtal om nyttan av industriell symbios och framtida möjligheter.

Skip to toolbar