Kemira avvecklar tillverkning av natriumperkarbonat

Kemira, ett globalt kemiföretag som betjänar kunder inom vattenintensiva branscher har i enlighet med sin strategi att fokusera på massa och papper, olja & gas samt vattenbehandling tagit beslut om att avveckla natriumperkarbonattillverkningen vid produktionsanläggningen Kemira Kemi AB i Helsingborg.

Något slutdatum för produktionen av natriumperkarbonat är ännu inte fastställt. Anställda och berörda fackföreningar vid Kemira Kemi i Helsingborg är informerade och förhandligar kommer att startas efter sommaren. Ett 30-tal anställda berörs av förändringen. Övrig produktion vid Kemira Kemi i Helsingborg berörs inte av förändringarna.

För ytterligare information, kontakta
Peter Kihlgren, vd, Kemira Kemi, 042-17 10 00
Anders Farsnäs, personalchef, Kemira Kemi, 042-17 10 00

Kemira är ett globalt kemiföretag som betjänar kunder inom vattenintensiva branscher. Vi erbjuder expertis och kemikalier som förbättrar våra kunders vatten-, energi- och råvarueffektivitet. Vårt fokus ligger på massa och papper, olja & gas samt vattenbehandling. http://www.kemira.com

 

Skip to toolbar