Kemira Kemi är Sveriges energismartaste företag

VA E-Prize 2014Foto: Rickard Kilström.

Vid en högtidlig ceremoni under onsdagskvällen den 8 oktober kungjordes vinnaren av 2014-års E-prize – Sveriges mest prestigefyllda energipris. Vinnaren är Kemira Kemi i Helsingborg.

-Priset är ett bevis på att vi har varit framgångsrika med att ta ett helhetsgrepp i energiarbetet och arbetat målinriktat med vår energiförsörjning, vår energieffektivitet och vår energimedvetenhet. Priset är ett stort erkännande för mångas insatser under en lång tid, säger Emma Gunnarsson, energistrateg på Kemira Kemi, som tillsammans med industriparksansvarig Adam Jomaa tog emot utmärkelsen i Stockholm.

I Kemiras processer uppstår ett stort överskott av energi, vilket ger stora möjligheter till klimatsmarta lösningar då energin är klimatneutral. Under de senaste 40 åren har delar av denna energi tagits tillvara i Helsingborgs fjärrvärmenät och idag svarar leveranserna från Kemira för cirka 30 procent av den totala energi som går ut via fjärrvärmenätet. Därmed är företaget en av Sveriges största leverantörer av återvunnen energi till samhället.

-Vi har även blivit allt bättre på att själva använda vår återvunna energi.  Idag används den
till att generera elektricitet och för uppvärmning i produktionsprocesser och lokaler. Sedan 2006 har vi ersatt en betydande del av naturgasanvändningen med återvunnen energi. Den återvunna energin står idag för 60 procent av vår industriparks totala energiomsättning,  säger Adam Jomaa.

Juryn bedömer mängden sparad energi i förhållande till den totala användningen, vilken klimatnytta åtgärderna haft, hur innovativa de varit och i vilken utsträckning de bidragit till att öka företagens lönsamhet och konkurrenskraft.

Det är inte bara Kemira Kemi som har nytta av energin. På Kemiras fabriksområde har en hel industripark växt upp, Industry Park of Sweden. Industriparken, som ägs av Kemira, har ett koncept som bygger på industriell symbios, att skapa affärsnytta genom samverkan, innovativa lösningar och genom att dela på resurser. Samtliga företag på området har härigenom möjlighet att använda sig av klimatsmarta nyttigheter och energi.

-Tack vare samverkan med andra företag på och utanför industriparken har vi gemensamt lyckats att minska vår miljö- och klimatpåverkan och samtidigt fått lägre kostnader. Förutom traditionell energieffektivisering handlar det om att hitta gemensamma synergier och att skapa lösningar som var och en för sig inte hade kunnat göra, fortsätter Adam Jomaa.

Kemira Kemi vann 2014-års E-prize med motiveringen: ”Tillsammans är ledordet. Med en bred samverkan mellan verksamheterna och alla led i produktionen utnyttjar man varandras behov och överskott. Nytänkande och systematiskt arbete med effektivare energianvändning in i minsta detalj”.

Bakom E-prize står E.ON i samarbete med Veckans Affärer. Övriga finalister i klassen ”Stora företag” var Höganäs och Nordic Sugar.

 

För ytterligare information, kontakta
Emma Gunnarsson, Energistrateg, 042-171114
Adam Jomaa, Industriparkschef, 042-171496

 

Kemira är ett globalt kemiföretag som betjänar kunder inom vattenintensiva branscher. Vi erbjuder expertis och kemikalier som förbättrar våra kunders vatten-, energi- och råvarueffektivitet. Vårt fokus ligger på massa och papper, olja & gas, gruvdrift och vattenbehandling. http://www.kemira.com

Skip to toolbar