Kemira Kemi uppmärksammas av EU-kommissionen

Vid en högtidlig ceremoni i Bryssel den 14 juni deltog Kemira Kemi i Helsingborg som en av de nominerade i kategorin ”Business” i EU Sustainable Energy Awards 2016. Företaget uppmärksammades för sitt framgångsrika arbete med industriell symbios och energismarta lösningar.

Kemiras arbete med industriell symbios, det vill säga samverkan mellan olika verksamheter kring till exempel energi, material och infrastruktur uppmärksammades under gårdagen av EU-kommissionen i samband med EU Sustainable Energy Awards. Kemira blev i april nominerat som årets enda svenska finalist bland 200 sökande med bidraget ”Industrial symbiosis by Kemira Kemi”.

– Vi är fantastiskt glada och stolta över att, som årets enda svenska företag, vara nominerade till EU:s finaste hållbarhetspris. Utmärkelsen belyser hur viktig industrin är för utvecklingen av ett hållbart samhälle. Våra produkter minskar energi- och vattenanvändningen hos våra kunder. Samtidigt skapas stor miljönytta via vår industripark där ett tjugotal företag bedriver ett omfattande samarbete, säger Lennart Albertsson, vd Kemira Kemi.

EU-kommissionen arrangerar varje år tävlingen EU Sustainable Energy Awards där projekt och företag från hela EU kan ansöka om att delta. Priset premierar ”enastående innovation inom energieffektivitet och förnybar energi”. Priset lyfter även fram exempel som bidrar till att Europas energi- och klimatmål nås. Tävlingen är en del av programmet under EU Sustainable Energy Week i Bryssel. Juryns ordförande är Jerzy Buzek, ordföranden för EU-parlamentets industri-, forsknings-, och energikommitté. I år gick priset till Green Brewery Göss (Heineken) medan Kemira Kemi och Greenway Service kom på en delad andra plats.

– Vi har visat att industriell symbios inte bara är en teoretisk modell. Vi har redan idag affärsmodeller, anläggningar och distributionssystem som storskaligt samverkar kring energi, material och logistik. Och vi är stolta över den bredd på verksamheter som finns etablerade här – allt från champinjonodling till framställning av produkter för vattenrening, säger Emma Gunnarsson, energichef på Kemira Kemi.

En viktig del av den industriella symbiosen på ett regionalt plan är samarbetet med Helsingborgs Stad och Öresundskraft som gjort det möjligt att via fjärrvärmenätet leverera koldioxidfri överskottsvärme från Kemiras tillverkningsprocesser.

– Överskottsvärmen från oss levereras direkt som fjärrvärme till Öresundskrafts nät och värmer utan koldioxidpåverkan bostäderna i Helsingborg. Samarbetet har pågått i 40 år och idag står Kemiras värme för en tredjedel av fjärrvärmebehovet, vilket motsvarar cirka 20 000 villor, säger Emma Gunnarsson.

Kemira Kemi har tidigare i Sverige prisats för sitt arbete med industriell symbios och energieffektivisering. 2014 utsågs Kemira till ”Årets energismartaste storföretag”. I juryn den gången satt bland andra Greenpeace och Svenskt Näringsliv.

För mer information, vänligen kontakta
Kemira Kemi, Helsingborg
Lennart Albertsson, vd, Tel. 042-17 10 00
Emma Gunnarsson, energichef, Tel. 042-17 11 14

Kemira är ett globalt kemiföretag som betjänar kunder inom vattenintensiva branscher. Vi erbjuder expertis, know-how och kemikalier som förbättrar våra kunders vatten-, energi- och råvarueffektivitet. Vårt fokus ligger på massa och papper, olja & gas, gruvdrift och vattenrening. År 2015 hade Kemira en omsättning på 2,4 miljarder euro och 4 700 anställda.
www.kemira.se | www.industrypark.se

Skip to toolbar