Körtillstånd Ansökan

 • Kriterier som berättigar till ett tillstånd om att på egen risk införa fordon på siten i Helsingborg.

   

  1.  Permanent eller tillfällig skada/funktionsnedsättning.

  a.  Tillfälligt tillstånd ska motsvara rehabiliteringstiden.

  2.  Godkänd entreprenör med servicebil om arbete utförs på siten minst en gång i veckan.  

  3.  Anställd på siten som flera gånger per dag använder fordon för in- och utpassering till siten (men inte enbart för persontransport) och där fordonet är av betydande nytta för arbetets utförande.

  4.  Om man har sin ordinarie arbetsplats på följande verksamheter som också är markerade med rött på kartan nedan

   

 •