Körtillstånd

 • General_Global_A4

  Förändringar gällande tillstånd för att införa fordon på siten.

   

  För att förbättra säkerheten, miljön och välmående för all personal på siten har reglerna för att få införa fordon på siten omarbetats då dessa varit något otydliga. Minskad trafik på området gynnar alla ovanstående anledningar och är i linje med det säkerhets- och miljötänk som siten förknippas med.

   

  Detta är också något som lagen om hamnskydd kräver.

   

  Gamla tillstånd kommer ses över

   

  Detta innebär att den som anser sig behöva använda ett fordon för att komma in på siten med och som uppfyller något av kriterierna ovan behöver ansöka om att få ett tillstånd. Befintliga tillstånd kommer också omprövas enligt denna rutin.

   

  Fyll i bifogad ansökan och sänd vidare enligt instruktion.

   

  Med vänlig hälsning

  Ledningsgruppen

 •  
Skip to toolbar