Mindre utsläpp från Kemiras svavelsyrafabrik

Under torsdagseftermiddagen skedde ett mindre utsläpp av svaveltrioxid från Kemira Kemi. Fabriken stängdes omedelbart när det konstaterades att ett utsläpp inträffat. Ingen person har kommit till skada.

15.36 fick svavelsyrafabriken telefonlarm om luktolägenheter via Industrivakten vid Kemira Kemi. Orsaken undersöktes omedelbart och viss dimma konstateras på grund av små mängder av den hostretande gasen svaveltrioxid. Svavelsyrafabriken stängdes kort efteråt och därmed upphörde utsläppen av svaveltrioxid. Läcksökning genomfördes omedelbart, problemet identifierades och reparation kommer att ske omgående.

Orsaken till läckaget var ett rör i en värmeväxlare som spruckit. Mängden svaveltrioxid som läckte ut reagerade med luft och fukt och då bildas svavelsyra som verkar retande på luftrören.
Räddningstjänsten var snabbt på plats och i samråd togs beslutet att ingen fara förelåg och att Kemira Kemi kunde hantera händelsen vidare på egen hand.

Om man som närboende upplever obehag, vänligen kontakta Industrivakten på telefon 042-17 10 00.

Skip to toolbar