Nytt på gång inom IPOS

Kemira studerar möjligheten att ta in fast svavel till IPOS hamn. Idag tas svavel in som flytande råvara. Svavlet blir som tidigare svavelsyra och värme i svavelsyrafabriken. Värmen levereras ut som fjärrvärme och svavelsyran är en råvara i produktionen av vattenreningskemikalier.

Yara tillverkar s.k. foderfosfater, för bland annat kosttillskott till kor. Man tittar nu på möjligheten att tillverka kosttillskott för fiskfoder. Produkten kan väsentligt minska förbrukningen av fiskmjöl i fiskodlingar.

Innan ändringarna kan genomföras ska miljötillstånden ses över. Detta börjar med samråd med myndigheter och allmänheten. Samråd om fast svavel hölls för allmänheten den 7 april. Övriga samråd annonseras inom kort.

Skip to toolbar