HISTORIA

Industry Park of Sweden, historiskt Kopparverksområdet, har en anrik historia och här har bedrivits industriell verksamhet i över 100 år.

  • 1875 – Konsul Nils Persson bildar Skånska Superfosfat- och Svavelsyrafabriksaktiebolaget
  • 1901Hälsingborgs Kopparverk byggs
  • 1917 – Kopparverkshamnen byggs
  • 1918 – Ny ägare och ett nytt namn, Reymersholms Gamla Industri Aktiebolag
  • 1963 – Ny ägare i Boliden Gruv AB
  • 1989 – Kemira Oy tar över och bildar Kemira Kemi AB
  • 2006 – Ett flertal bolag etablerade sig i industriparken efter hand, vilket ställde krav på en ansvarig aktör med fokus på utveckling av området samt support till nya etableringar – Kemira Service Partner AB bildas
  • 2007 – Namnet ändras till Industry Park of Sweden AB
  • 2010 – Ett antal servicefunktioner som tidigare funnits inom Industry Park of Sweden AB tas över av Coor Service Management Hbg AB. Industry Park of Sweden fokuserar på utveckling av industriparken.