HISTORIA

Industry Park of Sweden, historiskt Kopparverksområdet, har en anrik historia och här har bedrivits industriell verksamhet i över 100 år.

  • 1875 – Konsul Nils Persson bildar Skånska Superfosfat- och Svavelsyrafabriksaktiebolaget
  • 1901Hälsingborgs Kopparverk byggs
  • 1917 – Kopparverkshamnen byggs
  • 1918 – Ny ägare och ett nytt namn, Reymersholms Gamla Industri Aktiebolag
  • 1963 – Ny ägare i Boliden Gruv AB
  • 1989 – Kemira Oy tar över och bildar Kemira Kemi AB
  • 2006 – Ett flertal bolag etablerade sig i industriparken efter hand, vilket ställde krav på en ansvarig aktör med fokus på utveckling av området samt support till nya etableringar – Kemira Service Partner AB bildas
  • 2007 – Namnet ändras till Industry Park of Sweden AB
  • 2010 – Ett antal servicefunktioner som tidigare funnits inom Industry Park of Sweden AB tas över av Coor Service Management Hbg AB. Industry Park of Sweden fokuserar på utveckling av industriparken.
Skip to toolbar