FÖRETAG PÅ OMRÅDET

Tjänste- & serviceföretag

   
Coor är en ledande serviceleverantör, och erbjuder alla de servicetjänster som krävs för att företag och offentliga verksamheter ska fungera bra och effektivt. Det kan röra arbetsplatsservice, fastighetsservice, industriservice eller strategisk rådgivning. I Helsingborg har vi över 100 anställda ingenjörer och tekniker. Interlink är Industry Park of Swedens huvudsakliga logistikpartner. På området ansvarar Interlink för en stor del av internlogistiken och sköter även hamnen. Är du i behov av hjälp med att uforma optimala logistiklösningar? I så fall hjälper vi dig mer än gärna!
 vit kunder2
   
Snapphane Truck renoverar, säljer och hyr ut truckar från Linde. Vi hyr ut hundratals truckar i Götaland, med målet att alltid överträffa kundens förväntningar. Därutöver är vi agenter för Hoppecke batterier. Veidekke är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag. Veidekkes recept på framgång är en gemensam plattform för en positiv företagskultur. På Industry Park of Sweden har vi bland annat utfört en omfattande renovering av Bulkhamnens kajer.
 vit kunder2
   2614012
Peab är ett bygg- och anläggningsföretag vars främsta ledstjärna är total kvalitét i alla led av byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med gedigen yrkesskicklighet, skall vi göra kundens intresse till vårt och därmed alltid bygga för framtiden. På Industry Park of Sweden hjälper vi till med underhåll och bygg. SWECEM AB är ett tradingbolag till Peab Industri som arbetar med import av alternativa bindemedel till betongtillverkning och jordstabilisering. På Industry Park of Sweden importeras flygaska som är en restprodukt från kolkraftsindustrin. Genom att ersätta en del, upp till 35 %, av cement med flygaska reduceras koldioxidpåverkan vilket värnar om miljön. Flygaska är även ett fördelaktigt ekonomiskt val i jämförelse med cement.
 vit kunder2
   
SUEZ environment driver en modern miljövänlig anläggning för rengöring av tankbilar och containrar på Industry Park of Sweden. Som enda anläggning i Sverige erbjuder vi även diskning av järnvägsvagnar. Restaurang koppargrytan är en av Helsingborgs mest välrenommerade matsalar, och även personalmatsal till flera företag på området. Här erbjuds varma och kalla rätter på vårt mattorg. Det finns även affärsluncherbjudanden, möjlighet till catering m.m.
 vit kunder2

Produktionsföretag

   
Kemira erbjuder expertis och skräddarsydda kombinationer av kemikalier för vattenintensiva industrier. Tillsammans med våra kunder skapar vi innovativa och hållbara lösningar där vatten möter kemi. Vi fokuserar på pappersmassa & papper, olja & gas, samt gruvdrift & vattenbehandling, för att på bästa sätt förbättra våra kunders vatten-, energi- och råmaterialeffektivitet. Yara tillhandahåller produkter och koncept för ett hållbart jordbruk och en hållbar miljö. Vår växtnäring bidrar till att producera livsmedel till världens växande befolkning. Våra industriprodukter förbättrar luftkvaliteten, minskar utsläppen och möjliggör en säker och effektiv drift. Yara grundades i Norge 1905 och är ett globalt företag med försäljning till omkring 150 länder. På Industry Park of Swedem tillverkar vi bl.a. djurfoder.
 vit kunder2
   
Alufluor tillverkar aluminiumflorid, som används för att sänka energiförbrukningen vid tillverkningen av aluminium. Allt som vi producerar i vår anläggning på Industry Park of Sweden exporteras. Köpare är smälterier över hela världen, t.ex. arabiska halvön och Island. Air Liquide är en av världens största gaskoncerner med över 40 000 anställda i 75 länder. Här på Industry Park of Sweden producerar vi flytande kväve till livsmedelsindustrin där kvävet används som skyddsgas och köldmedium. Inom sjukvården används kväve bl.a. för att frysa blodplasma.
 vit kunder2
   
Scandinavian Silver Eel utnyttjar överskottsvärmen på Industry Park of Sweden för att föda upp ål. Merparten sätts ut i våra vattendrag efter att ha vuxit till sig i vår anläggning. En del säljs till konsument och är en riktig delikatess på matbordet. EkoBalans är ett miljöteknikföretag från Lund som har sitt ursprung ur forskning vid Lunds universitet. Bolaget grundades 2008 av Gunnar Thelin som tidigare forskat på växters näringsförsörjning, näringsbalanser i skogsbruk och återföring av aska till skog. Det var under sin tid som forskare som Gunnar noterade och irriterades över att vårt samhälle slösar på värdefulla naturresurser och på Industry Park of Sweden omvandlar vi slam från reningsverken till växtnäring.
 vit kunder2
 
Tetra är en världsledande producent av kalciumklorid. Sverige har tusen mil grusvägar vilka vårdas bäst genom att dammbindas med de saltkvaliteer som tillverkas av Kemira för Tetra Chemicals Europe ABs räkning. Sedan 1830 har AB Hanson & Möhring handlat med, lagrat, förädlat och distribuerat den unika mineralen salt. Vår långa erfarenhet och djupa kunskap kommer idag till nytta i våra fem specialiserade affärsområden. På Industry Park of Sweden har vi saltlager och kontor.
vit kunder2
Lilla svampkorgen är ett nystartat företag som drivs av Ela Güler. Genom företaget odlas och säljs champinjoner som är ekologiskt odlade, handplockade och fria från kemiska bekämpningsmedel. Industry Park of Sweden var en naturlig plats för etablering då värme, kyla, el,  mark för containrar och övriga nyttigheter fanns enkelt tillgängligt utan behov av investeringar.