Sara och Karin – produktionsingenjörer på Kemira

Ingen dag är den andra lik i jobbet som produktionsingenjör. Arbetet är väldigt omväxlande och det händer hela tiden något nytt. Ibland handlar det om ren problemlösning som gör att planen man hade när man gick till jobbet på morgonen blev till något helt annat vid dagens slut. Så beskriver Sara Källquist och Karin Hallquist sina arbeten som produktionsingenjörer på Kemira Kemis Water Line.

Sara Källquist, till vänster, och Karin Hallquist.

Mycket av arbetet handlar om hur allt hänger ihop i produktionsprocessen. I praktiken innebär det att ta reda på vad som kan hända längre fram i produktionskedjan om man gör en justering eller ny inställning på en annan del i processen. Det handlar om modifieringar av befintlig produktion eller nya produktionsmetoder. Syftet är att produktionen ska flyta på så smidigt som möjligt utan miljöpåverkan och så energisnålt som möjligt.

Sara arbetar på Saltsyrafabriken som producerar saltsyra och kaliumsulfat till kloridfria gödningsmedel. Saltsyra är en råvara för tillverkning av polyaluminiumklorid och järnklorid som båda används för både dricksvattenrening och avloppsvattenrening.  Karin arbetar på VA-fabriken där det tillverkas vattenrenings- och biogaskemikalier. Både Sara och Karin är civilingenjörer i kemiteknik, Sara med inriktning mot läkemedelsformulering och Karin med miljöinriktning.

Arbetet som produktionsingenjör innebär dagligen nära samarbete med teamledaren och operatörerna på fabriken. Operatörerna har ofta idéer om hur processen kan göras bättre och är väldigt kunniga och har jobbat länge med processen. Deras tankar och idéer är en viktig del i förbättringsarbetet som drivs på företaget.

I arbetet ingår också provkörningar, att ta fram instruktioner och göra uppdateringar. Riskbedömningar av kemikalier, arbetssätt och processförändringar görs löpande för att säkerställa en säker arbetsmiljö och att kemikalier hanteras på ett säkert sätt. Arbetet handlar också om att få en djupare förståelse för hur de kemiska processerna samverkar för att kunna styra processen ännu bättre. Mycket handlar om processoptimering.

– Vårt arbete är alltid omväxlande, högt till lågt, säger Sara och Karin samtidigt. Vi har förmånen att arbeta med problemlösning inom ingenjörsjobbet och det är stimulerande att det hela tiden händer nya saker.

– Kemira är ett drömföretag för mig som brinner för vattenrening. Vi jobbar på ett företag som gör något bra och där man kan stå för produkterna. Det är också roligt att se hur vi påverkar på ett större plan, som t.ex. med industriell symbios, säger Karin.

Men först och främst är det säkerheten som är viktigast. En del i säkerhetsarbetet är utbildning. Det innebär introduktion av nya medarbetare, att vidareutbilda personalen och öka kompetensen och att fortsätta att utveckla de interna upplärningsdelar som finns.

– Säkerheten är viktigast, Saftey first, avslutar Sara och Karin.

 

Skip to toolbar