Schakttillstånd

 • Distribution

  KKAB

   

  Övriga

  Schakttillstånd samt karta där schakten är utmärkt.

  Schaktsamordnare

  Site Service/Thomas Nordgren

  Helsingborg Fastighetsunderhåll

  (HelsingborgFastighetsunderhall@kemira.

  onmicrosoft.com)

   

  Ledningskoll

  Ansvarig Avlopp

  Sulphur/Fredrik Nordh Hansson

   

  Ansvarig El

  Sulphur/Michael Larsson

   

  Ansvarig Naturgas

  Sulphur/Fredrik Nordh Hansson

  (Helsingborg Fastighetsunderhåll)

   

  Övriga

  Site Service/Carl Törner

  Site Service EHSQ/Alvin Paul

  Site ServiceEHSQ/Andreas Hansson

  Sulphur/Joakim Mortensen

  Sulphur/Örjan Rosdahl

  Administratör

  Mätgruppen

  (hbg.schakt@kemira.com)

   

  Ansvarig, bedömning av massor

  Mätgruppen

  (hbg.schakt@kemira.com)

  Utförare av schaktning

   

  Beställaren

  Driftsledning på berörda enheter1:

   

  Karta över schaktområde inhämtas av Åsa Nilsson Bilfinger Projekt & Konstruktion

  (asa.nilsson@bilfinger.com)

  1) Om verksamheten i fabrik/enhet påverkas, t ex genom helt eller delvis avstängd väg, ska acceptans inväntas

   

   

 • Beställare

 • Arbete utförs av

 • Arbetets genom-förande

 • Hantering av massor

 • Schaktutförande

  Helsingborg Fastighetsunderhåll ansvarar för utförandet (Schaktsamordnare)
 • Vid start av grävningsarbete

  Arbetstillstånd inhämtas från KKAB Sulphur eller berörd verksamhet mot uppvisande av schakttillstånd. Mätgruppen (hbg.schakt@kemira.com, 042–171313) kontaktas samtidigt av arbetstillståndets utfärdare för kontroll och klassificering av massor och om pumpning av grundvatten ska ske
 • Återfyllnad av schakt

  Massor och schakt ska bedömas av Mätgruppen (hbg.schakt@kemira.com) innan återfyllnad får ske.
 • Transport av massor

  Alla massor ska vara klassificerade innan de får transporteras från schaktområdet. Mätgruppen (hbg.schakt@kemira.com) samordnar bortförsel.
 • Uppskattade Mängder

  Mängd i ton uppges nedan av beställaren. Container beställning beslutas av Site service.
 •  

  Beställning av container

  Görs av beställare

   

  Ta fram beställningsnummer baserat på uppskattad vikt och pris ovan

  Kontakta Oskar Rydberg, Stena Recycling

  oskar.rydberg@stenarecycling.se

  I andra hand:

  stena.astorp@stenarecycling.se

  Telefon

   

  Direkt 010-445 71 19

  SMS 0723-70 10 14

   

  Kundservice: 010-445 70 90

   

 • Ledningskontroll EL

 • Ledningskontroll Vatten/Avlopp

 • Ledningskontroll Naturgas

 • Schaktkontroll

 • Tillstånd att utföra arbete enligt ovan

 •