University of Cambridge besöker Helsingborgsföretag

Pressmeddelande. På måndag den 6 juli besöks Kemira Kemi och Öresundskraft av studenter från University of Cambridge i England. Besöket sker inom ramen för den forskning som universitetet bedriver på området industriell symbios.

Gruppen från universitet består av civilingenjörsstudenter som vill veta mer om den industriella symbiosen i Helsingborg, hur den har kommit till stånd, vilka drivkrafter som ligger bakom, konkurrensfördelar, kulturkrockar med mera.

– Vi är både smickrade och glada över att ett av världens främsta universitet väljer Helsingborg för att studera industriell symbios. Det är ett kvitto på att det utbyte och samarbete som Kemira, Öresundskraft och företagen på Industry Park of Sweden har med varandra håller internationell klass. Det säger Lennart Albertsson, vd för Kemira Kemi i Helsingborg.

Förfrågan att besöka Helsingborg kom efter det seminarium om industriell symbios ”Att vinna på att återvinna” som arrangerades i mars i år av Kemira Kemi/Industry Park of Sweden och Öresundskraft. Under seminariet deltog även representanter för industrisamarbetet i danska Kalundborg, Sydsvenska Handelskammaren och Helsingborgs stad.

Besöket inleds hos Kemira Kemi och Industry Park of Sweden (IPOS). Efter inledande företagspresentation kommer man att presentera och diskutera bakgrunden, tanken och arbetet med industriell symbios i produktionen och inom industriparken. Besöket avslutas med en rundtur på området.

Under eftermiddagen kommer Öresundskraft visa Filbornaverket och visa hur man tillsammans med Kemira Kemi/IPOS arbetar med fjärrvärmeleveranser till stadens hushåll och vilken roll fjärrvärmen spelar för ett hållbart samhälle.

Slutligen kommer Helsingborgs stad att ge sin syn på industriell symbios och vad det innebär för staden.

För ytterligare information, kontakta
Emma Gunnarsson, energistrateg, Kemira Kemi, 042-17 10 00
Patrik Hermansson, affärsutvecklare, Öresundskraft, tel. 070-418 34 75

Kemira är ett globalt kemiföretag som betjänar kunder inom vattenintensiva branscher. Vi erbjuder expertis och kemikalier som förbättrar våra kunders vatten-, energi- och råvarueffektivitet. Vårt fokus ligger på massa och papper, olja & gas, gruvdrift och vattenbehandling. http://www.kemira.com

Skip to toolbar